Disclaimer:

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. Onjuistheden kunnen soms voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. [email protected] accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde die wijst naar deze site. Veel informatie op deze site heeft een algemeen karakter en het kan zijn dat de geboden informatie niet toepasbaar is op individuele situaties. [email protected] aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

E-mail:

De informatie opgenomen in een e-mailbericht en in de meegezonden bestand(en) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen wordt door ons niet toegestaan. Indien u abusievelijk een e-mail van ons ontvangen heeft die niet voor u bedoeld was, verzoeken wij de afzender hiervan direct te informeren door het bericht te retourneren. [email protected] is niet aansprakelijk voor schade die uit een elektronisch verzonden bericht of de hieraan toegevoegde bestanden kunnen voortvloeien.

U kunt contact opnemen 

via: 

[email protected]‚Äč

0